Blog Image

Heilige Amandus Kerk - Agenda

Kalender-juli-augustus-2020

Uncategorised Posted on Fri, July 17, 2020 08:39:02

                                             Liturgische kalender

Orthodoxe kerk Heilige Amandus, Loodwitstraat 28 bus A 8500 Kortrijk

priester v.Philippe Mevis, Koning Albertpark 19 8500 Kortrijk 0474/411.399

philippe.mevis@gmail.com

Vaste diensten: zaterdag 18 u vespers en zondag 10 u Goddelijke Liturgie

Juli 2020

Zaterdag 04 juli 18u:        Vespers                                                                                Toon 3

Zondag 05 juli 10 u:          Goddelijke liturgie; 4de na Pinksteren.

Feest van de vaders van de 6 eerste oecumenische concilies

Zaterdag 11 juli 18u:        Vespers                                                                                Toon 4

Zondag 12 juli 10 u:          Goddelijke liturgie; 5de zondag na Pinksteren.

Zaterdag 18 juli 18u:        Vespers                                                                                Toon 5

Zondag 19 juli 10u:           Goddelijke liturgie; 6de zondag na Pinksteren.

Zaterdag 25 juli 18u:        Vespers                                                                                Toon 6

Zondag 26 juli 10u:           Goddelijke liturgie; 7de zondag na Pinksteren.

Augustus 2020

De kerk zal gesloten zijn van 1 augustus tot en met 24 augustus 2020.

Zaterdag 01 aug. 18u:      Vespers                                                                               Toon 7

Zondag 02 aug. 10u:         Goddelijke liturgie; 8de zondag na Pinksteren.

Do 6 aug Transfiguratie Zegening van de eerste vruchten der aarde

Zaterdag 08 aug. 18u:      Vespers                                                                               Toon 8

Zondag 09 aug. 10u:         Goddelijke liturgie; 9de zondag na Pinksteren.

Zaterdag 15 aug.:              Ontslaping van de alheilige Moeder Gods              Toon 1

Zondag 16 aug. 10u:         Goddelijke liturgie; 10de zondag na Pinksteren.

Zaterdag 22 aug. 18u:      Vespers                                                                               Toon 2

Zondag 23 aug. 10u:         Goddelijke liturgie; 11de zondag na Pinksteren.

Zaterdag 29 aug. 18u:      Vespers                                                                               Toon 3

Zondag 30 aug. 10u:         Goddelijke liturgie; 12de zondag na Pinksteren.

+ + +Maart 2020

Uncategorised Posted on Tue, February 25, 2020 08:43:25

Zondag 01 maart 10u:          Goddelijke Liturgie; Adams verbanning en laatste dag van

melkproducten. Vespers van vergevingszondag;

intrede in de Grote Vasten (geen koffietafel)

Maandag 2 maart 19u:      Lezing Canon van de Heilige Andreas van Kreta

Dinsdag 3 maart 19u:         Lezing Canon van de Heilige Andreas van Kreta

Woensdag 4 maart 19u:    Lezing Canon van de Heilige Andreas van Kreta

Donderdag 5 maart 19u:   Lezing Canon van de Heilige Andreas van Kreta

Vrijdag 6 maart 19u:           Liturgie van de vooraf gewijde Gaven (eerste vrijdag)

Zaterdag 7 maart 18u:          Vespers                                                                     Toon 5

Zondag 8 maart 10u:             Bisschoppelijke Liturgie in de Kathedraal te Brussel

1ste zondag van de grote vasten: herdenking van het herstel v/d verering v/d iconen. Geen dienst in de kerk!

Woensdag 11 maart 19u      Liturgie van de vooraf gewijde Gaven (tweede woensdag)

Zaterdag 14 maart 18u:        Vespers                                                                     Toon 6

Zondag 15 maart 10u:          Liturgie van de Heilige Basilius, 2de zondag van de Grote vasten, Van de Heilige Gregorius Palamas.

Vrijdag 20 maart 19u            Liturgie van de vooraf gewijde Gaven (derde vrijdag)

Zaterdag 21 maart 18u:        Vespers                                                                     Toon 7

Zondag 22 maart 10u:          Liturgie van de Heilige Basilius. 3de zondag van de vasten,

                                                  van het Heilig Kruis (halfvasten)

Dinsdag 24 maart 19u:         Vespers en Goddelijke Liturgie; Feest van de Aankondiging                                                     Evangelismos

Vrijdag 27 maart 19u            Liturgie van de vooraf gewijde Gaven (vierde vrijdag)

Zaterdag 28 maart 18u:        Vespers                                                                     Toon 8

Zondag 29 maart 10u:          Liturgie van de Heilige Basilius; 4de zondag van de vasten,

van de Heilige Johannes Klimakos, van de LadderLiturgische kalender

Uncategorised Posted on Mon, January 13, 2020 09:19:47

                                             Liturgische kalender

Orthodoxe kerk Heilige Amandus, Loodwitstraat 28 bus A, 8500 Kortrijk

Priester v.Philippe Mevis, K. Albertpark 19 8500 Kortrijk 0474/411.399 philippe.mevis@gmail.com

Vaste diensten: zaterdag 18 u vespers en zondag 10 u Goddelijke Liturgie

Januari  2020

Zaterdag 04 jan. 18u:       Vespers                                                                               Toon 4

Zondag 05 jan. 9u:            Metten & Goddelijke Liturgie; paramonie (voorfeest) van de Theofanie, gevolgd door de Grote Waterwijding.

Zaterdag 11 jan. 18u:       Vespers                                                                               Toon 5

Zondag 12 jan. 10u:          Goddelijke Liturgie; 30ste zondag na Pinksteren, 17de na het Kruis.

Zaterdag 18 jan. 18u:       Vespers                                                                                Toon 6

Zondag 19 jan. 10u:          Goddelijke Liturgie;31ste zondag na Pinksteren,18de na het Kruis.

Zaterdag 25 jan. 18u:       Vespers                                                                                Toon 7

Zondag 26 jan. 10u:          Goddelijke Liturgie; 32ste zondag na Pinksteren, 19de na het Kruis.

Februari 2020

Zaterdag 01 feb. 18u:       Vespers                                                                                Toon 8

Zondag 02 feb. 9u:            Metten & Goddelijke Liturgie; Feest van de Ontmoeting

                                               Zacheus zondag  

Zaterdag 08 feb. 18u:       Vespers                                                                                Toon 1

Zondag 09 feb. 9u:            Metten & Bischoppelijke Liturgie; Zondag van de Farizeer en de Tollenaar; Naamfeest van de Parochie Heilige Amandus

Zaterdag 15 feb. 18u:       Vespers                                                                                Toon 2

Zondag 16 feb. 10u:         Goddelijke Liturgie; Zondag van de verloren zoon

Zaterdag 22 feb. 18u:       Vespers                                                                               Toon 3

Zondag 23 feb. 10u:         Goddelijke Liturgie; Zondag van het Laatste Oordeel

Zaterdag 29 feb. 18u:       Vespers                                                                                Toon 4

Zondag 01 maart 10u:     Goddelijke Liturgie; 2de Vespers Vergevingszondag

begin van de Grote VastenNovember & December 2019

Uncategorised Posted on Wed, November 27, 2019 08:09:17Oktober 2019

Uncategorised Posted on Mon, October 07, 2019 10:42:59

Zaterdag 05 okt. 18 u:    Vespers                                                              Toon 7

Zondag 06 okt. 10 u:      Goddelijke liturgie; 16ste zondag na Pinksteren, 3de na het Kruis. H. Thomas

Zaterdag 12 okt. 18 u:    Vespers                                                              Toon 8

Zondag 13 okt. 10 u:      Goddelijke liturgie; 17ste zondag na Pinksteren, 4de na het Kruis. Zondag van de vaders van het 7de oecumenisch concilie

Zaterdag 19 okt. 18 u:    Vespers                                                              Toon 1

Zondag 20 okt. 10 u:      Goddelijke liturgie; 18ste zondag na Pinksteren, 5de na het Kruis.

Zaterdag 26 okt. 18 u:     Vespers                                                               Toon 2

Zondag 27 okt. 10 u:      Goddelijke liturgie; 18ste zondag na Pinksteren, 5de na het Kruis.Augustus-September 2019

Agenda Posted on Tue, June 04, 2019 07:43:04

De kerk is gesloten van maandag
29 juli tot en met 14 augustus

Donderdag 15 aug. 10 u: Goddelijke Liturgie voor het
feest van de Ontslaping van de Moeder Gods. Na de liturgie zegening van de
eerste vruchten der aarde.

Zaterdag 17 aug. 18
u: Vespers Toon 8

Zondag 18 aug. 10 u: Goddelijke liturgie; 9de zondag na Pinksteren

Zaterdag 24 aug. 18 u: Vespers Toon
1

Zondag 25 aug. 10 u: Goddelijke liturgie; 10de zondag na Pinksteren.

Zaterdag 31 aug. 18 u: Vespers Toon
2

Zondag 1sept. 10 u: Goddelijke liturgie; 11de zondag na Pinksteren

Begin
van het kerkelijk jaar.

Zaterdag 7 sept. 18 u: Vespers Toon
3

Zondag 8 sept. 09 u: Metten en Goddelijke liturgie

Feest van de Geboorte van de Moeder Gods

Zaterdag 14 sept. 18 u: Vespers Toon
4

Zondag 15 sept. 10 u: Goddelijke liturgie: nafeest van de Kruisverheffing

Zaterdag 21 sept. 18 u: Vespers Toon
5

Zondag 22 sept. 10 u: Goddelijke liturgie: 14de na Pinksteren

1ste
na het Kruis

Zaterdag 28 sept 18 u: Vespers Toon
6

Zondag 29 sept. 10 u: Goddelijke liturgie; 15de na Pinksteren

2de
na het Kruis.

+ + +Juni-Juli 2019

Agenda Posted on Tue, June 04, 2019 07:42:07

Zaterdag 01 juni 18
u: Vespers Toon 5

Zondag 02 juni 10 u: Goddelijke Liturgie

6de
zondag na Pasen; de Blindgeborene

Woensdag 06 juni 19 u: Vespers
en liturgie van Hemelvaart

Zaterdag 08 juni 18
u: Vespers Toon 6

Zondag 09 juni 10 u: Goddelijke liturgie

7de zondag na Pasen; de vaders van het 1ste
oecumenische concilie

Zaterdag 15 juni 18u: Vespers Toon
7

Zondag 16 juni 09 u: Metten
en Goddelijke liturgie van Pinksteren

Gevolgd
door de vespers met knielgebeden.

Zaterdag 22 juni 18
u: Vespers Toon 8

Zondag 23 juni 10 u: Goddelijke liturgie; Feest van alle
heiligen

1ste
zondag na Pinksteren

Zaterdag 29 juni 14
u: Huwelijkskroning van George en
Ellen

18
u: Vespers Toon 1

Zondag 30 juni 10 u: Goddelijke
Liturgie; 2de zondag na Pinksteren

Synax van de 12 Apostelen

Zaterdag 06 juli 18
u: Vespers Toon 2

Zondag 07 juli 10 u: Goddelijke liturgie 3de zondag
na Pinksteren

Zaterdag 13 juli 18
u: Vespers Toon 3

Zondag 14 juli 10 u: Goddelijke liturgie 4de zondag
na Pinksteren

De vaders
van de eerste 6 oecumenische concilies

Zaterdag 20 juli 18
u: Vespers Toon 4

Zondag 21 juli 10 u: Goddelijke liturgie 5de zondag
na Pinksteren

Zaterdag 27 juli 18
u: Vespers Toon 5

Zondag 28 juli 10 u: Goddelijke liturgie 6de zondag
na Pinksteren

De kerk is gesloten van 29 juli
tot en met 14 augustusKalender april mei 2019

Agenda Posted on Wed, April 24, 2019 14:23:43


Paaskalender 2019

Agenda Posted on Wed, April 24, 2019 14:21:23

Russische paaskalender 2019

Paaskalender 2019 FR

Paaskalender 2019 NlMaart 2019

Agenda Posted on Fri, February 01, 2019 12:29:44

Maart 2019

Vrijdag 1 maart om 19 u Conferentie door vader
Theodoor in de kerk

Zaterdag 02 maart 18
u Vespers Toon 7

Zondag 03 maart 10 u Goddelijke liturgie; het laatste oordeel en
de laatste van
vlees voor de vasten

Woensdag 6 maart 19.30 u
koorrepetitie

Zaterdag 09 maart 18
u Vespers Toon 8

Zondag 10 maart 10 u Goddelijke liturgie; Adams verbanning en
laatste dag van
melkprodukten. Vergevingszondag

Na de liturgie vespers van de vergeving en intrede
in grote vasten. (geen koffietafel)

Maandag 11 maart 19 u Lezing
Canon van de Heilige Andreas van Kreta

Dinsdag 12 maart 19 u Lezing
Canon van de Heilige Andreas van Kreta

Woensdag 13 maart 19 u Lezing
Canon van de Heilige Andreas van Kreta

Donderdag 14 maart 19 u Lezing
Canon van de Heilige Andreas van Kreta

Vrijdag 15 maart 19 u Liturgie van de vooraf gewijde Gaven (eerste
vrijdag)

Zaterdag 16 maart 18 u Vespers Toon
1

Zondag 17 maart 10 u Liturgie
van de Heilige Basilius

Eerste
zondag van de grote vasten: herdenking van de het
herstel van de verering van iconen.

Na
de liturgie processie met iconen rond de kerk.

Woensdag 20 maart 19u Liturgie
van de vooraf gewijde Gaven (tweede woensdag)

Zaterdag 23 maart 18 u Vespers Toon
2

Zondag 24 maart 10 u Liturgie
van de Heilige Basilius, 2de zondag van de grote vasten. Gedachtenis H.Gregorius
Palamas.

Voorfeest
van de aankondiging

Woensdag 27 maart 19u Liturgie van de vooraf gewijde Gaven (derde
woensdag)

Zaterdag 30 maart 18 u Vespers Toon
3

Zondag 31 maart 10 u Liturgie
van de Heilige Basilius. 3de zondag van de vasten

Het
heilig Kruis (halfvasten)parochiefeest zondag 10 februari 2019

Agenda Posted on Fri, February 01, 2019 12:28:59

Uitnodiging voor het parochiefeest zondag 10 februari
2019

Heilige Amandus

Invitation pour la fête patronale Dimanche le 10 février 2019

Saint Amand

Invitation for the parish feast Sunday
the 10th of February 2019

Saint Amand

Wij kondigen tegelijk de priesterwijding aan van vader
diaken Philippe

door metropoliet Athenagoras.

Nous annonçons l’ordination
sacerdotale du père diacre Philippe par le métropolite

Athénagore

We invite You also for the
ordination as Priest of father deacon Philippe by Metropolitan Athenagoras

Progamma: 09.00 uur metten-10 uur Goddelijke Liturgie-
nadien agapen in het parochiaal ontmoetingscentrum “de gastvrijheid van
Abraham.”

Programme: 9 h matines-10 h
Divine Liturgie- suivie des agapes dans la salle paroissiale.

Program: 9am matins-10am
Divine Liturgy-followed by agapes in the meeting room of the parish.

In Christus, v .PiusJanuari-februari 2019

Agenda Posted on Mon, January 07, 2019 12:05:55

Zaterdag 5 jan. 18 u Vespers van de Theofanie Toon 7

Zondag 6 jan. 09 u Metten
en Goddelijke liturgie van de H.Basilius

Groot
feest van de Theofanie
, na de
liturgie zegening van het water.

Zaterdag 12 jan. 18 u Vespers

Zondag 13 jan. 10 u Goddelijke liturgie Toon 8

33ste na Pinksteren en 17de
na het Kruis

Zaterdag 19 jan. 18 u Vespers Toon
1

Zondag 20 jan. 10 u Goddelijke
liturgie

34ste
na Pinksteren en 18de na het Kruis

Zaterdag 26 jan. 18 u Vespers Toon
2

Zondag 27 jan. 10 u Goddelijke
liturgie

35ste
na Pinksteren en 19de na het Kruis

Zaterdag 2 feb. 18 u Vespers
van de Ontmoeting Toon 3

Zondag 3 feb. 10 u Nafeest van de Ontmoeting

36ste
na Pinksteren en 20ste na het Kruis

Zaterdag 9 feb. 18 u Vespers Toon
4

Zondag 10 feb. 09 u Metten
en Goddelijke liturgie (Zacheuszondag)

Viering van het parochiefeest
(H.Amandus)

Zaterdag 16 feb. 18 u Vespers Toon
5

Zondag 17 feb. 10 u Goddelijke
liturgie: de farizeeër en de tollenaar

Begin van
de voorvasten

Zaterdag 23 feb. 18 u Vespers Toon
6

Zondag 24 feb. 10 u Goddelijke
liturgie: de verloren zoonNovember-December 2018

Agenda Posted on Mon, October 29, 2018 08:04:18

November-December 2018

Zaterdag 03 nov. 18
u: Vespers Toon 6

Zondag 04 nov. 10 u: Goddelijke liturgie

23ste
zondag na Pinksteren, 7de na het Kruis

Zaterdag10 nov. 18 u: Vespers Toon
7

Zondag 11 nov. 10 u: Goddelijke liturgie

24ste
zondag na Pinksteren, 8ste na het Kruis

Feest van
de Heilige Martinus

Donderdag 15 november: begin van
de vasten voor Kerstmis.

Zaterdag 17 nov. 18
u: Vespers Toon 8

Zondag 18 nov. 10 u: Goddelijke liturgie

25ste
zondag na Pinksteren, 9de na het Kruis

Dinsdag 20 november 19 uur:
Vespers en Goddelijke liturgie: Feest van de Tempelgang van de Moeder Gods

Zaterdag 24 nov. 18
u: Vespers Toon 1

Zondag 25 nov. 10 u: Goddelijke liturgie

26ste
zondag na Pinksteren, 10de na het Kruis

+ + +

December 2018

Zaterdag 01 dec. 18
u: Vespers Toon 2

Zondag 02 dec. 10 u: Goddelijke liturgie

27ste
zondag na Pinksteren, 11de na het Kruis

Eerste zondag van de advent

Zaterdag 08 dec. 18
u: Vespers Toon 3

Zondag 09 dec. 10 u: Goddelijke liturgie

28ste
zondag na Pinksteren, 12de na het kruis

Feest van de ontvangenis van de Moeder Gods door Anna.

Tweede
zondag van de advent

Zaterdag 15 dec. 18 u: Vespers Toon
4

Zondag 16 dec.10 u: Goddelijke
liturgie

29ste
zondag na Pinksteren, 13de na het Kruis

Derde zondag van de advent

Zondag van voorvaderen

Zaterdag 22 dec. 18 u: Vespers Toon
5

Zondag 23 dec. 10 u: Goddelijke
liturgie

30ste
zondag na Pinksteren, 14de na het Kruis

Vierde zondag van de advent

Zondag van de stamboon (van Jezus)

Dinsdag 25 december
: Geboorte naar het vlees van Onze Heer Jezus Christus

09.00
uur: Metten; 10 u: Goddelijke liturgie (H. Joh. Chrysostomus)

Zaterdag 29 dec. 18 u: Vespers Toon
6

Zondag 30 dec. 10 u: Goddelijke liturgie

31ste zondag na
Pinksteren, 15de na het Kruis

Gedachtenis van de H. Jozef, bruidegom, de David, profeet en koning en
de H. Jacobus, broeder van de Heer.

+Oktober 2018

Agenda Posted on Mon, September 03, 2018 12:13:58

Oktober 2018

Zaterdag 06 okt. 16
u: Doop van Cataleya en Maksim Toon 2

Zondag 07 okt. 10u: Goddelijke liturgie; 19de
zondag na Pinksteren

Derde na
het Kruis

Zaterdag 13 okt. 18
u: Vespers Toon 3

Zondag 14 okt. 10 u: Goddelijke liturgie;20ste
zondag na Pinksteren

Vierde na
het Kruis

Zaterdag 20 okt. 18u: Vespers Toon
4

Zondag 21 okt. 10 u: Goddelijke liturgie; 21ste
zondag na Pinksteen

Vijfde na
het Kruis

Zaterdag 27 okt. 18
u: Vespers Toon 5

Zondag 28 okt. 10 u: Goddelijke liturgie; 22ste
zondag na Pinksteren

Zesde na
het Kruis

Feest
van de bescherming van de Moeder Gods

(Pokrov)

+ +
+September 2018

Agenda Posted on Mon, September 03, 2018 12:13:14

September 2018

Zaterdag 01 sept. 18 u Vespers Toon
5

Zondag 02 sept. 10 u Goddelijke
liturgie; 14de zondag na Pinksteren

Zaterdag 08 sept. 18 u Vespers Toon
6

Zondag 09 sept. 10 u Goddelijke
liturgie; 15de zondag na Pinksteren

Nafeest
van de Geboorte van de Moeder Gods

Donderdag
13 sept 19 u: Vespers en Goddelijke liturgie van de H.Kruisverheffing

Zaterdag 15 sept. 14 u: doopsel van Michael

18u: Vespers Toon7

Zondag 16 sept. 10 u: Goddelijke
liturgie; 16de zondag na Pinksteren

Zondag
na het Kruis.

Zaterdag 22 sept. 18u: Vespers Toon
8

Zondag 23 sept. 10 u: Goddelijke
liturgie; 17de zondag na Pinksteren

Tweede
na het Kruis

Zaterdag 29 sept. 18u: Vespers Toon
1

Zondag 30 sept. 10 u: Goddelijke
liturgie; 18de na Pinksteren

Derde
na het KruisJuli-augustus 2018

Agenda Posted on Sun, June 03, 2018 18:20:35

Zondag 1 juli 10u Goddelijke
liturgie; 5de zondag na Pinksteren

H.H.Cosmas en Damianus.

Zaterdag 7 juli 18 u
Vespers Toon
5

Zondag 8 juli 10 u Goddelijke
liturgie; 6de zondag na Pinksteren

Zaterdag 14 juli en zondag 15
juli; zaterdag 21 juli en zondag 22 juli; zaterdag 28 en zondag 29 juli is de
kerk gesloten.

Maandag
1 augustus begin van de vasten voor de Moeder Gods

Zaterdag 4 aug.18 u: Vespers Toon
1

Zondag 5 aug. 10 u Goddelijke
liturgie; 10de zondag na Pinksteren

Voorfeest
van de Transfiguratie

Zaterdag 11 aug. 18 u Vespers Toon
2

Zondag 12 aug. 10u Goddelijke
liturgie; 11de zondag na Pinksteren

Woensdag
15 augustus om 09.00 uur Metten en Goddelijke liturgie;

feest
van de Ontslaping van de Moeder Gods. Na de liturgie zegening van de eerste
vruchten der aarde.

Zaterdag 19 aug. 18 u Vespers Toon
3

Zondag 20 aug. 10 u Goddelijke
liturgie; 12de zondag na Pinksteren

Zaterdag 25 aug. 18 u Vespers Toon
4

Zondag 26 aug. 10 u Goddelijke
liturgie; 13de zondag na Pinksteren

Zaterdag 1 sept. 18 u Vespers
Toon
5

Begin
van het kerkelijke jaar.

Zondag 2 sept. 10 u Goddelijke
liturgie; 14de zondag na PinksterenJuni 2018

Agenda Posted on Wed, May 30, 2018 12:57:17

Juni 2018

Zaterdag 2 juni 18 u Vespers Toon 8

Zondag 3 juni 10 u Goddelijke liturgie; feest van alle Heiligen

1ste zondag na Pinksteren

Maandag 4 juni begin van de vasten voor de Apostelen Petrus en Paulus

Zaterdag 9 juni 18 u Vespers Toon 1

Zondag 10 juni 10 u Goddelijke liturgie; feest van de lokale Heiligen

2de zondag na Pinksteren.

Zaterdag 16 juni 18 u Vespers Toon 2

Zondag 17 juni 10 u Goddelijke liturgie; 3de zondag na Pinksteren

Zaterdag 23 juni 18 u Vespers Toon 3

Zondag 24 juni 10 u Goddelijke liturgie; 4de zondag na Pinksteren

Geboorte van de profeet, voorloper en doper

De Heilige Johannes.

Zaterdag 30 juni 18 u Vespers Toon 4

Zondag 01 juli 10 u Goddelijke liturgie; 5de zondag na Pinksteren

H.H. Kosmas en Damianusbrief uitnodiging mid-pinksteren

Agenda Posted on Tue, May 01, 2018 19:50:07

Beste parochianen, buren, vrienden, mensen van de oecumene en sympathisanten

Woensdag 16 mei om 19.00 uur zijn er in onze kerk feestelijke vespers,

die ongeveer een groot half uur zullen duren.

Wij zijn dan reeds halfweg in de opgang naar het Pinksterfeest.

U bent hierop uitgenodigd maar u kunt ook zelf mensen uitnodigen!

Nadien is er een drink in de parochiezaal de Gastvrijheid van Abraham. Wij hopen u te kunnen ontmoeten voor een samenzijn en een babbel.

Graag een seintje!

Zo weten wij welke voorraad er ongeveer nodig zal zijn.

met vriendelijke groeten,

Vader Pius en Matouschka Anne-Mie

Vader Philippe en Matouschka AlexiaApril-mei 2018

Agenda Posted on Tue, April 24, 2018 09:52:14

Zaterdag 14 april 18 u: Vespers Toon
1

Zondag 15 april 10 u: Goddelijke
liturgie; Thomaszondag

2de
zondag na Pasen

Zaterdag 21 april 18 u: Vespers Toon
2

Zondag 22 april 10 u: Goddelijke
liturgie; de myron dragende

Vrouwen
en de rechtvaardig Jozef van Arimathea

3de
zondag na Pasen

Zaterdag 28 april 18 u: Vespers Toon
3

Zondag 29 april 10 u: Goddelijke
liturgie; de verlamde

4de
zondag na Pasen

Woensdag 2 mei 19 u: Vespers
van Mid-Pinksteren

Zaterdag 4 mei 18 u: Vespers Toon
4

Zondag 5 mei 10 u: Goddelijke
liturgie; de Samaritaanse

5de
zondag na Pasen

Zaterdag 12 mei 18 u: Vespers Toon
5

Zondag 13 mei 10 u: Goddelijke
liturgie; de blindgeborene

6de
zondag na Pasen

Woensdag 16 mei 19 u: Vespers en Goddelijke liturgie van Hemelvaart

Zaterdag 19 mei 18 u: Vespers Toon
6

Zondag 20 mei 10 u: Goddelijke
liturgie: de vaders van het eerste

oecumenisch
concilie; 7de zondag na Pasen

Zaterdag 26 mei 18 u: Vespers Toon
7

Zondag 27 mei 09 u: Metten
en Goddelijke liturgie gevolgd door knielgebeden

Feest van Pinksteren

Na de liturgie BBQPaaskalender 2018 Nl

Agenda Posted on Tue, March 27, 2018 08:47:35

Paaskalender 2018 Nl

Orthodoxe parochie H.Amandus
te Kortrijk.

Opgang naar het Paasfeest

PASCHA 2018

Zaterdag 31 maart Lazaruszaterdag.

Om 18.00
u
Vespers van Palmzondag

Zondag 01 april Palmzondag

Om 09.00 u Metten en Goddelijke Liturgie van de H. Johannes

Chrysostomos.

Apostel: Fil. 4, 4-9

Evangelie: Joh. 12,
1-8

Na de liturgie: zegening, uitreiking en
processie met de palmtakken.

Dinsdag 03 april Grote dinsdag

Om 19.00
u
vespers en sacrament van de
ziekenzalving

Biechtgelegenheid.

Donderdag 05 april Grote donderdag.

Om 19.00 u Vespers en H.
Basilios liturgie: Het Laatste Avondmaal.

Vrijdag 06 april Grote vrijdag

Om 05.00
u
Dienst van de 12 Evangeliën

Om 19.00 u Vespers, dienst van de
graflegging, metten en

Processie met het Epitaphios.

Zaterdag 07 april Grote zaterdag- zondag 08 april Pasen

Om 21.30 u. Begin van de
overgang naar het Grote feest van

Pasen. Aansteking van het licht, processie rond de kerk,

Paasmetten
en Goddelijke Liturgie

Daarna Agapen: wil iets lekkers meebrengen voor het buffet.

Er is een tafel voorzien voor de te zegenen
paasgerechten.

Graag ook mensen voor het opruimen na het feest.

Christus is opgestaan! Christos a inviat ! le Christ
est ressucité ! Christ is risen !

Christus ist auferstanden ! Kristos
anesti !Russische paaskalender 2018

Agenda Posted on Tue, March 27, 2018 08:46:31

Russische paaskalender 2018

Православная
церковь Св. Амандуса,
Kortrijk

Пасхальный
календарь

Пасха 2018

Суббота, 31 maart. Лазарева суббота.

В 18.00 Вечерня Вербного воскресенья.

Воскресенье, 01 april. Вербное воскресенье.

В 09.00 Утреня и Божественная Литургия Иоанна Златоуста. Деяния:
к Филиппийцам 4, 4-9

Евангелие:
от Иоанна 12, 1-8

После литургии:благословение и
процессия с пальмовыми ветвями.

Вторник, 03 april Великий вторник.

В 19.00 Таинство Елеосвящения.
Исповедание.

Четверг, 05 april. Чистый четверг.

В 19.00 Вечерня и Божественная литургия Василия
Великого.

Пятница, 06 april Страстная пятница.

В 05.00 Служба 12 Евангелий, последование Св. Страстей

Господних

В 19.00 Вечерня, Погребение Спасителя,
Утреня и вынос

Плащаницы.

Суббота, 07 april. Великая суббота Воскресенье, 08 april Пасха.

В 21.30 Начало
перехода к
Великому празднику

Пасхи. Зажжение света, Крестный ход,

Пасхальная
Утреня и Божественная Литургия.

Затем Трапеза: каждый приносит с
собой что-то вкусное для общего стола.

Также предусмотрен стол для освящения
пасхальных блюд.

Пасха 2018

Христос воскресе!Paaskalender 2018 FR

Agenda Posted on Tue, March 27, 2018 08:45:41

Paaskalender 2018 FR

Paroisse
Orthodoxe Saint-Amand à Courtrai

En chemin vers Pâques…

Semaine
Sainte 2018

Samedi 31 mars
Samedi
de Lazare.

À 18.00 h Vêpres
du dimanche des Rameaux

Dimanche 01 avril des Rameaux

À 09.00 h Matines et Divine Liturgie de
St.Jean Chrysostome.

Epître: Phil. 4, 4-9

Evangile: Jn. 12,
1-8

Après la liturgie: bénédiction
des palmes et procession.

Mardi 03 avril Grand
Mardi

À 19.00 h Vêpres et sacrement de l’onction des malades.

Possibilité de
confession

Jeudi 05 avril Grand Jeudi

À 19.00 h Vêpres et Liturgie de St-Basile: La Dernière Cène.

Vendredi 06 avril Grand Vendredi

À 05.00 h Office
des 12 Evangiles

À 19.00 h Vêpres et office de la Mise au
Tombeau, Mâtines et Procession avec l’Epitaphios.

Samedi 07 avril Grand Samedi
– Dimanche 08 avril Pâques

À 21.30 u. Début de la célébration pascale

Diffusion de la Lumière et Procession
autour de l’église

Matines Pascales et Divine Liturgie

Suivi par les Agapes: chacun
apporte quelque chose de bon pour le buffet

Il y a une table prévue pour
les mets à bénir pour Pâques.

Les bonnes volontés pour
participer au rangement par après sont les bienvenues.

Christus is opgestaan! Christos a
inviat ! le Christ est ressucité ! Christ is risen !

Christus ist auferstanden ! Kristos
anesti !parochiefeest zondag 11 februari 2018

Agenda Posted on Sat, January 13, 2018 23:15:29

Kortrijk 12 januari 2018

Uitnodiging voor het parochiefeest zondag 11
februari 2018

Heilige Amandus

Invitation pour la fête
patronale Dimanche le 11 février 2018

Saint Amand

Invitation for the
parish feast Sunday the 11th of February 2018

Saint Amand

Progamma: 09.00 uur metten-10 uur Goddelijke Liturgie-
nadien agapen in het parochiaal ontmoetingscentrum “de gastvrijheid van
Abraham.”

Wij bidden en danken samen voor alle weldaden die wij
mochten ontvangen.

Programme: 9 h matines-10 h
Divine Liturgie- suivie des agapes dans la salle paroissiale.

Program: 9am matins-10am
Divine Liturgy-followed by agapes in the meeting room of the parish.

In Christus, v .Pius en v PhilippeMaart-April 2018

Agenda Posted on Fri, January 05, 2018 09:01:36

Maart-April 2018

Vrijdag 2 maart 19 u Liturgie
van de vooraf gewijde Gaven (2de vrijdag)

Zaterdag 3 maart 18 u Vespers Toon
6

Zondag 4 maart 10 u Goddelijke liturgie van de H.Basilius

2de zondag van de grote vasten- H.
Gregorius Palamas

Woensdag 7 maart koorrepetitie

Vrijdag 9 maart 19 u Liturgie
van de vooraf gewijde Gaven (3de vrijdag)

Zaterdag 10 maart 18
u Vespers Toon 7

Zondag 11 maart 10 u Goddelijke liturgie van de H. Basilius

3de
zondag van de grote vasten-het Kruis

Vrijdag 16 maart 18 u Liturgie
van de vooraf gewijde Gaven (4de vrijdag)

Zaterdag 17 maart 18
u Vespers Toon 8

Zondag 18 maart 10 u Goddelijke liturgie van de H.Basilius

4de zondag van de grote vasten- H. Johannes
van de ladder.

Woensdag 21/3 19 u
Liturgie van de vooraf gewijde Gaven (5de woensdag)

Zaterdag 24 maart 18
u Vespers van de Aankondiging Toon 1

Zondag 25 maart 10 u Goddelijke
liturgie van de H.Basilius

5de
zondag van de grote vasten

Feest
van de Aankondiging
.

Vrijdag 30 maart 19 u Liturgie
van de vooraf gewijde Gaven (6de vrijdag)

Zaterdag 31 maart Lazarus zaterdag en vervolg zie paaskalenderJanuari-februari 2018

Agenda Posted on Fri, January 05, 2018 09:00:54

Januari-februari 2018

Zaterdag 6 januari
18u Vespers van de Theofanie Toon 6

Zondag 7 januari 09 u Metten en Goddelijke Liturgie met grote waterwijding

Zaterdag 13 januari 18 u Vespers Toon
7

Zondag 14 januari 10 u Goddelijke liturgie-slotfeest van de Theofanie

32ste
zondag na Pinksteren-17de na het Kruis

Zaterdag 20 januari 18 u Vespers Toon
8

Zondag 21 januari 10 u Goddelijke liturgie-Zacheuszondag

33ste
zondag na Pinksteren-18de na het Kruis

Zaterdag 27 januari 18 u Vespers Toon
1

Zondag 28 januari 10 u Goddelijke liturgie-de farizeeër en de tollenaar

1ste
zondag van de voorvasten

Woensdag 7 februari 19.30 u KOORREPETITIE

Donderdag 1 feb. 19 u Vespers en Goddelijke liturgie

Feest
van 2 februari: de Ontmoeting

Zaterdag 3 feb. 18 u Vespers Toon
2

Zondag 4 feb. 10 u Goddelijke liturgie- De verloren zoon

2de
zondag van de voorvasten

Zaterdag 10 feb. 18 u Vespers Toon
3

Zondag
11 feb. 09 u Metten en Goddelijke
liturgie- het laatste oordeel

Viering
van de H. Amandus patroon van de kerk

Na de
liturgie agapen (laatste dag van vleeseten)

Zaterdag 17 feb. 18 u Vespers Toon
4

Zondag 18 feb. 10 u Goddelijke liturgie-Adams verbanning

Laatste
dag van melkspijzen- vergevingszondag

Vergevingsvespers met intrede in de grote
vasten.

Maandag 19 feb. 19 u Lezing van de canon van de H.Andreas van Kreta

Dinsdag 20 feb. 19 u Lezing van de canon van de H. Andreas van Kreta

Woensdag 21 feb 19 u Liturgie van de vooraf gewijde Gaven

Donderdag 22 feb 19 u Lezing van de canon van de H.Andreas van Kreta

Zaterdag 24 feb 18 u Vespers Toon
5

Zondag 25 feb 10 u Goddelijke liturgie van de H.Basilius

1ste
zondag van de grote vasten

Na
de liturgie processie met de iconen.December 2017

Agenda Posted on Wed, October 25, 2017 15:48:01

Liturgische kalender

Orthodoxe kerk Heilige Amandus, Loodwitstraat 28 bus A 8500 Kortrijk

Priester: v.Pius Pauwelyn, Paddevijverstraat 33 8900 Ieper 057/20 10 84 pius.pauwelyn@telenet.be

Diaken: v.Philippe Mevis, Koning Albertpark 19 8500 Kortrijk 0474 411 399

mevis@belgacom.net

Vaste diensten: zaterdag 18 u vespers en zondag 10 u Goddelijke Liturgie

December 2017

Zaterdag 02 dec 18 u: Vespers Toon 1

Zondag 03 dec 10 u: Goddelijke liturgie 26ste na Pinksteren 11de na het Kruis

4de zondag voor Kerstmis.

Zaterdag 09 dec 18 u: Vespers Toon 2

Zondag 10 dec 10 u: Goddelijke liturgie 27ste na Pinksteren 12de na het Kruis

3de zondag voor Kerstmis.

Zaterdag 16 dec 18 u: Vespers Toon 3

Zondag 17 dec 10 u: Goddelijke liturgie 28ste na Pinksteren 13de na het Kruis

Zondag van de Voorouders van O.H.Jezus Christus

2de zondag voor Kerstmis.

Zaterdag 23 dec 18 u: Vespers Toon 4

Zondag 24 dec 10 u: Goddelijke liturgie 29ste na Pinksteren en 14de na het Kruis

Zondag van de stamboom van O.H.Jezus Christus.

Laatste zondag voor Kerstmis.

Maandag 25 december 09.00 uur Metten en Goddelijke liturgie van de Geboorte van O.H.Jezus Christus.

(na de liturgie receptie)

Zaterdag 30 dec 18 u: Vespers Toon 5

Zondag 31 dec 10 u: Goddelijke liturgie 30ste na Pinksteren en 15de na het Kruis. Zondag na de Geboorte.

Gedachtenis van de H. Jozef bruidegom van de Maagd, de H. profeet en koning David en de H. Jacobus broeder van de HeerOktober – November 2017

Agenda Posted on Wed, October 25, 2017 15:46:58

Liturgische kalender

Orthodoxe kerk Heilige Amandus, Loodwitstraat 28 bus A 8500 Kortrijk

Priester: v.Pius Pauwelyn, Paddevijverstraat 33 8900 Ieper 057/20 10 84 pius.pauwelyn@telenet.be

Diaken: v.Philippe Mevis, Koning Albertpark 19 8500 Kortrijk 0474 411 399

mevis@belgacom.net

Vaste diensten: zaterdag 18 u vespers en zondag 10 u Goddelijke Liturgie

Oktober – November 2017

Zondag 01 okt 10 u: Goddelijke Liturgie Toon 8

Zaterdag 7 okt 18 u: Vespers Toon 1

Zondag 8 okt 10 u: Goddelijke liturgie 18de na Pinksteren 3de na het Kruis

Zaterdag 14 okt 18 u: Vespers Toon 2

Zondag 15 okt 10 u: Goddelijke liturgie 19de na Pinksteren 4de na het Kruis

Zaterdag 21 okt 18 u: Vespers Toon 3

Zondag 22 okt 10 u: Goddelijke liturgie 20ste na Pinksteren 5de na het Kruis

Zaterdag 28 okt 18 u: Vespers Toon 4

Zondag 29 okt 10 u: Goddelijke liturgie 21ste na Pinksteren 6de na het Kruis

Zaterdag 04 nov 18 u: Vespers Toon 5

Zondag 05 nov 10 u: Goddelijke liturgie 22ste na Pinksteren 7de na het Kruis

Zaterdag 11 nov 18 u: Vespers Toon 6

Zondag 12 nov 10 u: Goddelijke liturgie 23ste na Pinksteren 8ste na het Kruis

Woensdag 15 november: begin van de vasten voor de Geboorte

Zaterdag 18 nov 18 u: Vespers Toon 7

Zondag 19 nov 10 u: Goddelijke liturgie 24ste na Pinksteren 9de na het Kruis

Maandag 20 nov 19 u: Vespers en Goddelijke liturgie: Feest van de opdracht in de tempel van de Heilige Moeder Gods en Maagd Maria

Zaterdag 25 nov 18 u: Vespers Toon 8

Zondag 26 nov 10 u: Goddelijke liturgie 25ste na Pinksteren 10de na het KruisAugustus-September 2017

Agenda Posted on Sun, July 02, 2017 18:27:32

Augustus-September 2017

Maandag 1 augustus: begin van de
vasten voor de ontslaping van de Moeder Gods

Zaterdag 5 aug. 18 u: Vespers van de Transfiguratie Toon 1

Zondag 6 aug. 10 u: Goddelijke
liturgie. Feest van de transfiguratie

Na
de liturgie zegening van de druiventrossen

Zaterdag 12 aug. 18
u: Vespers Toon 2

Zondag 13 aug. 10 u: Goddelijke liturgie; 11de zondag
na Pinksteren

Van maandag 14 augustus tot en met maandag 4 september
zijn er geen diensten in de kerk. Bij hoogdringendheid kan men Vader Philippe
contacteren.

Zaterdag 9 sept. 18
u: Vespers (zaterdag voor de
Kruisverheffing) Toon 5

Zondag 10 sep. 10 u: Goddelijke liturgie: 14de zondag
na Pinksteren

Woensdag 13 sept 19 u: Vespers
met overgang naar de Goddelijke liturgie.

Na
de liturgie kruisverering

Feest
van de Kruisverheffing (14 september)

Zaterdag 16 sept. 18
u: Vespers Toon
6

Zondag 17 september: Goddelijke liturgie: 15de zondag
na Pinksteren

Zondag na
het Kruis

Zaterdag 23 sept. 18
u: Vespers Toon 7

Zondag 24 sept. 10 u: Goddelijke liturgie; 16de zondag
na Pinksteren

Zaterdag 30 sept. 18
u: Vespers Toon
8

Zondag 1 okt. 10 u: Goddelijke liturgie; 17de
zondag na Pinksteren

Feest van
de bescherming van de Moeder Gods

+ + +Juni- juli 2017

Agenda Posted on Sun, July 02, 2017 18:26:35

Juni-
juli 2017

Zaterdag 3 juni 17.00
2 Huwelijkskroningen Toon
7

Zondag 4 juni 09.00 u Metten
en Goddelijke liturgie van Pinksteren

Gevolgd
door de knielgebeden.

Zaterdag 10 juni 18 u Vespers Toon
8

Zondag 11 juni 10 u Goddelijke liturgie; 1ste
zondag na Pinksteren

Gedachtenis
van alle heiligen

Zaterdag 17 juni 18 u Vespers Toon
1

Zondag 18 juni 10 u Goddelijke liturgie; 2de zondag
na Pinksteren

Gedachtenis
van de lokale heiligen

Zaterdag 24 juni 18 u Vespers Toon
2

Zondag 25 juni 10 u Goddelijke liturgie; 3de zondag
na Pinksteren

Zaterdag 1 juli 18 u Vespers Toon
3

Zondag 2 juli 10 u Goddelijke liturgie; 4de
zondag na Pinksteren

Zaterdag 8 juli 18 u Vespers Toon
4

Zondag 9 juli 10 u: Goddelijke liturgie; 5de
zondag na Pinksteren

Zaterdag 15 juli 18 u Vespers Toon
5

Zondag 16 juli 10 u Goddelijke liturgie; 6de
zondag na Pinksteren

De vaders
van de 6 eerste oecumenische concilies

Zaterdag 22 juli 18 u Vespers Toon
6

Zondag 23 juli 10 u Goddelijke liturgie; 7de
zondag na Pinksteren

Zaterdag 29 juli 18 u Vespers Toon
7

Zondag 30 juli 10 u Goddelijke liturgie; 8ste
zondag na PinksterenRussische paaskalender 2017

Agenda Posted on Thu, April 13, 2017 22:08:45

Russische paaskalender 2017Paaskalender 2017 Nl

Agenda Posted on Thu, April 13, 2017 22:07:59

Paaskalender 2017 NlPaaskalender 2017 FR

Agenda Posted on Thu, April 13, 2017 22:07:13

Paaskalender 2017 FRApril-mei 2017

Agenda Posted on Thu, April 13, 2017 22:03:22

Liturgische
kalender

Orthodoxe kerk Heilige Amandus,
Loodwitstraat 28 bus A 8500 Kortrijk

Priester: v.Pius Pauwelyn,
Paddevijverstraat 33 8900 Ieper 057/20 10 84 pius.pauwelyn@telenet.be

Diaken: v.Philippe Mevis, Koning
Albertpark 19 8500 Kortrijk 0474 411 399

mevis@belgacom.net

Vaste diensten: zaterdag 18 u vespers
en zondag 10 u Goddelijke Liturgie

April-mei 2017

Zaterdag 22 april 18u: Vespers
Toon
1

Zondag 23 april 10 u: Goddelijke
liturgie; Thomaszondag 2de zondag na Pasen

Zaterdag 29 april 18
u: Vespers Toon 2

Zondag 30 april 10 u: Goddelijke liturgie

De mirre
dragende vrouwen en de rechtvaardige

Jozef
van Arimathea; 3de zondag na Pasen

Zaterdag 6 mei 18 u: Vespers Toon
3

Zondag 7 mei 10 u: Goddelijke liturgie; de verlamde 4de
zondag na Pasen

Woensdag 10 mei 19 u: vespers van midden-Pinksteren nadien receptie voor de buren, vrienden en oecumene in Kortrijk.

Zaterdag 13 mei 18 u: Vespers Toon
4

Zondag 14 mei 10 u: Goddelijke liturgie; de Samaritaanse 5de zondag na
Pasen

Zaterdag 20 mei 18 u: Vespers Toon
5

Zondag 21 mei 10 u: Goddelijke liturgie; de blindgeborene 6de zondag na
Pasen

Donderdag 25 mei: Hemelvaart: geen dienst in de kerk!

Zaterdag 27 mei 18 u: Vespers Toon
6

Zondag 28 mei 10 u: Goddelijke liturgie; de Vaders van het eerste oecumenische

Concilie;7de
zondag na PasenJanuari-februari 2017

Agenda Posted on Sun, January 15, 2017 09:27:22

Liturgische kalender Orthodoxe kerk Heilige Amandus, Loodwitstraat 28 bus A 8500 Kortrijk Priester: v.Pius Pauwelyn, Paddevijverstraat 33 8900 Ieper 057/20 10 84 pius.pauwelyn@telenet.be Diaken: v.Philippe Mevis, Koning Albertpark 19 8500 Kortrijk 0474 411 399 mevis@belgacom.net Vaste diensten: zaterdag 18 u vespers en zondag 10 u Goddelijke Liturgie

Januari-februari 2017

Zondag 01 Jan 10 u Goddelijke Liturgie, zondag voor Theofanie Zaterdag 07 Jan 18 u Vespers Toon 4
Zondag 08 Jan 10 u Goddelijke liturgie, zondag na Theofanie Na de liturgie grote waterwijding
Zaterdag 14 Jan 18 u Vespers Toon 5 Zondag 15 Jan 10 u Goddelijke liturgie;30ste zondag na Pinksteren

Zaterdag 21 Jan 18u Vespers Toon 6 Zondag 22 Jan 10 u Goddelijke liturgie;31ste zondag na Pinksteren

Zaterdag 28 Jan 18 u Vespers Toon 7 Zondag 29 Jan 10 u Goddelijke liturgie;32ste zondag na Pinksteren Zacheus zondag

Donderdag 02 feb 19 u Vespers en Goddelijke liturgie Feest van de ontmoeting

Zaterdag 04 feb 18 u Vespers Toon 8 Zondag 05 feb 09 u Metten en Goddelijke liturgie; de farizeeër en de tollenaar. Parochiefeest Feest van de patroon van de kerk en 8ste jaar van de kerkwijding. Na de liturgie agapen.

Zaterdag 11 feb 18 u Vespers Toon 1 Zondag 12 feb 10 u Goddelijke liturgie; de verloren zoon (vanaf nu vlees derven)

Zaterdag 18 feb 18 u Vespers Toon 2 Zondag 19 feb 10 u Goddelijke liturgie; het laatste oordeel (vanaf nu geen melkproducten meer)

Zaterdag 25 feb 18 u Vespers Toon 3 Zondag 26 feb 10 u Goddelijke liturgie; Adams verbanning en vergevingszondag en intrede in de grote vastenNovember-December 2016

Agenda Posted on Wed, November 09, 2016 09:40:21

Zaterdag 05 nov. 18
u: Vespers Toon 3

Zondag 06 nov. 10 u: Goddelijke liturgie; 20ste zondag
na Pinkstern 7de na het Kruis.

Zaterdag 12 nov. 18
u: Vespers Toon 4

Zondag 13 nov. 10 u: Goddelijke liturgie; 21ste na
Pinksteren en 8ste na het Kruis. H. Johannes Chrysostomus.

Dinsdag 15 november: begin van
de vasten voor Kerstmis.

Zaterdag 19 nov. 18
u: Vespers Toon
5

Zondag 20 nov. 10 u: Goddelijke liturgie; voorfeest van de tempelgang

van de Moeder Gods.

Zaterdag 26 nov. 18
u: Vespers Toon 6

Zondag 27 nov. 10u: Goddelijke liturgie; 23ste
zondag na Pinksteren en 10de

na
het Kruis. 4de Zondag voor
Kerstmis

December 2016

Zaterdag 03 dec. 18
u: Vespers Toon 7

Zondag 04 dec. 10 u: Goddelijke liturgie; 24ste
zondag na Pinksteren en 11de

na het
Kruis. H. Barbara. 3de zondag
voor Kerstmis

Zaterdag 10 dec. 18
u: Vespers Toon 8

Zondag 11 dec. 10 u: Goddelijke liturgie; 25ste
zondag na Pinksteren en 12de

na het
Kruis. Zondag van de voorouders van de
Heer

2de
zondag voor Kerstmis

Zaterdag 17 dec. 18
u: Vespers Toon 1

Zondag 18 dec. 10 u: Goddelijke liturgie; 26ste
zondag na Pinksteren en 13de

na het
Kruis. Zondag van de Stamboom van Jezus

1ste
en laatste zondag voor Kerstmis

Zaterdag 24 dec. 18
u: Vespers van Kerstmis met O.T.
lezingen.

Zondag 25 dec. 09 u: Metten
en Goddelijke liturgie van de Geboorte naar het vlees van onze Heer Jezus
Christus
.

Zaterdag 31 dec 18 u: Vespers Toon
2

Januari 2017

Zondag 01 Jan. 10 u: Goddelijke liturgie; Feest van de
besnijdenis van Onze Heer Jezus Christus.Juli-augustus 2016

Agenda Posted on Tue, June 28, 2016 13:47:32

Juli-augustus 2016

Zaterdag 02 juli 18 u Vespers Toon
1

Zondag 03 juli 10 u Goddelijke liturgie; 2de
zondag na Pinksteren

Zaterdag 9 juli 18 u Vespers Toon
2

Zondag 10 juli 10 u Goddelijke liturgie; 3de
zondag na Pinksteren

Zaterdag 16 juli-zondag 17 juli- zaterdag 23
juli-zondag 24 juli-zaterdag 30 juli en zondag 31 juli zijn er geen diensten in
de kerk.

Zaterdag 06 aug 18 u Vespers van de Transfiguratie

Zondag 07 aug 10 u Feest van de Heilige Transfiguratie

Na de
liturgie zegening van de eerste druiventrossen

Zaterdag 13 aug 18 u Vespers van het voorfeest van de Ontslaping
Toon 7

Zondag 14 aug 10 u Goddelijke liturgie

Zaterdag 20 aug 18 u Vespers Toon
8

Zondag 21 aug 10 u Goddelijke liturgie; 9de zondag
na Pinksteren

Zaterdag 27 aug 18 u Vespers Toon
1

Zondag 28 aug 10 u Goddelijke liturgie; 10de
zondag na PinksterenPasskalender 2016

Agenda Posted on Mon, March 14, 2016 12:48:03

Passkalender FR

Passkalender NL

Russische PasskalenderApril 2016

Agenda Posted on Mon, March 14, 2016 12:45:21

April 2016

Zaterdag 2 april 18 u
Vespers Toon
3

Zondag 3 april 10 u Goddelijke liturgie van de H.Basilius

3de
zondag van de vasten, het Heilig Kruis

Na de
liturgie kruisverering

Woensdag 6 april 19 u Liturgie van de vooraf gewijde Gaven

Zaterdag 9 april 18 u Vespers Toon
4

Zondag 10 april 10 u Goddelijke liturgie van de H.Basilius

4de
zondag van de vasten

Gedachtenis
van de H.Johannes van de Ladder

Woensdag 13 april 19
u Liturgie van de vooraf gewijde
Gaven

Zaterdag 16 april 18
u Vespers Toon
5

Na de
vespers Acathist voor de Moeder Gods

Zondag 17 april 10 u Goddelijke liturgie van de H.Basilius

5de
zondag van de grote vasten

Gedachtenis
van de H.Maria van Egypte

Woensdag 20 april 19
u Liturgie van de vooraf gewijde
Gaven

Zaterdag 23 april 18
u Vespers van PalmzondagMaart 2016

Agenda Posted on Mon, March 14, 2016 12:42:44

Zaterdag 5 maart 18 u Vespers Toon
7

Zondag 6 maart 10 u Goddelijke liturgie, het laatste oordeel

Laatste
dag van vleeseten

Zaterdag 12 maart 18
u Vespers Toon
8

Zondag 13 maart 10 u Goddelijke liturgie, Adams verbanning

Laatste
dag van melkproducten. Vergevingszondag

Na de
liturgie: vespers met vergevingsritus en intrede

in de
grote vasten.

Maandag 14 maart 19 u
Lezing van de canon van de Heilige Andreas van Kreta.

Dinsdag 15 maart 19
u Lezing van de canon van de Heilige
Andreas van Kreta

Woensdag 16 maart 19
u Liturgie van de vooraf gewijde Gaven.

Donderdag 17 maart 19
u Lezing van de canon van de H. Andreas van Kreta

Zaterdag 19 maart 18
u Vespers Toon 1

Zondag 20 maart 10 u Goddelijke liturgie van de H. Basilius, 1ste
zondag

van de grote vasten. Herstel van de iconen. Na de
liturgie processie met iconen rond de kerk.

Donderdag 24 maart 19
u Vespers en Goddelijke liturgie de H. Johannes

Chrysostomos
(feest van 25 maart de Boodschap)

Zaterdag 26 maart 18
u Vespers Toon
2

Zondag 27 maart 10 u Goddelijke liturgie van de H. Basilius

2de
zondag van de vasten; H.Gregorius Palamas.

Woensdag 30 maart 19u Liturgie van de vooraf gewijde GavenJanuari-februari 2016

Agenda Posted on Mon, January 11, 2016 08:55:32

Liturgische kalender

Orthodoxe kerk Heilige Amandus, Loodwitstraat 28 bus A 8500 Kortrijk

Priester: v.Pius Pauwelyn, Paddevijverstraat 33 8900 Ieper 057/20 10 84 pius.pauwelyn@telenet.be

Diaken: v.Philippe Mevis, Koning Albertpark 19 8500 Kortrijk 0474 411 399

mevis@belgacom.net

Vaste diensten: zaterdag 18 u vespers en zondag 10 u Goddelijke Liturgie

Januari-februari 2016

Zaterdag 2 jan 18 uVespersToon 6

Zondag 3 jan 10 uGoddelijke Liturgie, zondag voor Theofanie

Woensdag 6 jan 19 uVespers, Goddelijke liturgie en grote waterwijding

Feest van de Theofanie

Zaterdag 9 jan 18 uVespersToon 7

Zondag 10 jan 10 uGoddelijke liturgie, zondag na Theofanie

Zaterdag 16 jan 18 uVespersToon 8

Zondag 17 jan 10 uGoddelijke liturgie 33ste zondag na Pinksteren

Zaterdag 23 jan 18uVespersToon 1

Zondag 24 jan 10 uGoddelijke liturgie, 34ste zondag na Pinksteren

Zaterdag 30 jan 18 uVespersToon 2

Zondag 31 jan 10 uGoddelijke liturgie, 35ste zondag na Pinksteren

Dinsdag 2 feb 19 uVespers en Goddelijke liturgie

Feest van de ontmoeting

Zaterdag 6 feb 18 uVespersToon 3

Zondag 7 feb 09 uMetten en Goddelijke liturgie

Feest van de patroon van de kerk en 7de jaar van de kerkwijding. Na de liturgie agapen.

Zaterdag 13 feb 18 uVespersToon 4

Zondag 14 feb 10 uGoddelijke liturgie, 37ste zondag na Pinksteren

Zaterdag 20 feb 18 uVespersToon 5

Zondag 21 feb 10 uGoddelijke liturgie, de farizeeër en de tollenaar

Zaterdag 27 feb 18 uVespersToon 6

Zondag 28 feb 10 uGoddelijke liturgie, de verloren zoonNovember-December 2015

Agenda Posted on Tue, November 03, 2015 11:26:41

Liturgische kalender

Orthodoxe kerk Heilige Amandus, Loodwitstraat 28 bus A 8500 Kortrijk

Priester: v.Pius Pauwelyn, Paddevijverstraat 33 8900 Ieper 057/20 10 84 pius.pauwelyn@telenet.be

Diaken: v.Philippe Mevis, Koning Albertpark 19 8500 Kortrijk 0474 411 399

mevis@belgacom.net

Vaste diensten: zaterdag 18 u vespers en zondag 10 u Goddelijke Liturgie

November-December 2015

Elke eerste zondag van de maand is er begeleide catechese voorzien voor de kinderen en eveneens op het einde van de liturgie gedachtenis van de overledenen die gestorven zijn in de voorafgaande maand of waarvan we de verjaring gedenken. ( 1 november en 6 december)

Zondag 01 november 10 uGoddelijke liturgie Toon 5

H.H. Cosmas en Damianus

22ste zondag na Pinksteren

Zaterdag 07 november 18 uVespersToon 6

Zondag 08 november 10 uGoddelijke liturgie; 23ste zondag na Pinksteren

Zaterdag 14 november 18 u Vespers Toon 7

Zondag 15 november 10 uGoddelijke liturgie; 24ste zondag na Pinksteren

Zaterdag 21 november 18 uVespersToon 8

Zondag 22 november 10 uviering van het feest van de opdracht in de tempel van de Moeder Gods

Zaterdag 28 november 18 uVespersToon 1

Zondag 29 november 10 uGoddelijke liturgie; 26ste zondag na Pinksteren

Zaterdag 05 december 18 u Vespers Toon 2

Zondag 06 december 10 uGoddelijke liturgie; 27ste zondag na Pinksteren

H. Nicolaas

Zaterdag 12 december 18 uVespersToon 3

Zondag 13 december 10 uGoddelijke liturgie; 28ste zondag na Pinksteren

Zondag van de voorouders

Zaterdag 19 december 18 uVespers Toon 4

Zondag 20 december 10 uGoddelijke liturgie; 29ste zondag na Pinksteren

Voorfeest van de Geboorte- zondag van de stamboom

Vrijdag 25 december 09.00 uMetten en Goddelijke liturgie van de Geboorte naar het vlees van O.H. Jezus Christus

Zaterdag 26 december 18 uVespers Toon 5

Zondag 27 december 10 uGoddelijke liturgie; 30ste zondag Pinksteren

Gedachtenis van Jozef echtgenoot van de Maagd Maria, de profeet David en Koning en Jacobus broeder van de Heerkalender september-oktober

Agenda Posted on Sun, October 18, 2015 14:06:01

September – Oktober 2015

Dinsdag 8 sept 19 u: Vespers en Goddelijke liturgie

Feest van de geboorte van de Moeder Gods

Zaterdag 12 sept 18 u Vespers Toon 6

Zondag 13 sept 09 u Metten en Goddelijke liturgie van de Kruisverheffing

( feest van 14 september)

Na de liturgie: kruisverering

Zaterdag 19 sept 18 u Vespers Toon 7

Zondag 20 sept 10 u Goddelijke liturgie;16de zondag na Pinksteren

Zaterdag 26 sept 14 u: Huwelijkskroning van Eugène en Ciska

18 u: Vespers Toon 8

Zondag 27 sept 10 u: Goddelijke liturgie;17de zondag na Pinksteren

Zaterdag 3 okt 18 u: Vespers Toon 1

Zondag 4 okt 10 u: Goddelijke liturgie; 18de zondag na Pinksteren

Zaterdag 10 okt 18 u: Vespers Toon 2

Zondag 11 okt 10 u: Goddelijke liturgie; H.Philippus diaken

Zaterdag 17 okt 18 u: Vespers Toon 3

Zondag 18 okt 10 u: Goddelijke liturgie; Evangelist Lucas

Zaterdag 24 okt 18 u: Vespers Toon 4

Zondag 25 okt 19 u: Goddelijke liturgie; 21ste zondag na Pinksteren

Zaterdag 31 okt 18 u: Vespers Toon 5

Zondag 1 nov 10 u: Goddelijke liturgie; 22ste zondag na Pinksteren

H.H.Kosmas en Damianus

+ + +Kalender augustus sept 2015

Agenda Posted on Thu, July 23, 2015 23:08:56

Liturgische kalender Orthodoxe kerk Heilige Amandus, Loodwitstraat 28 bus A 8500 Kortrijk Priester: v.Pius Pauwelyn, Paddevijverstraat 33 8900 Ieper 057/20 10 84 pius.pauwelyn@telenet.be Diaken: v.Philippe Mevis, Koning Albertpark 19 8500 Kortrijk 0474 411 399 mevis@belgacom.net Vaste diensten: zaterdag 18 u vespers en zondag 10 u

Goddelijke Liturgie

Augustus-september 2015

Zaterdag 1 aug. 18 u vespers Toon 8 Zondag 2 aug 10 u Goddelijke liturgie 9de zondag na Pinksteren

Donderdag 6 aug 19 u Vespers met overgang naar de God. Liturgie Feest van de H.Transfiguratie (één van de 12 grote feesten) Na de liturgie zegening van de eerste druiventrossen

Zaterdag 8 aug 17 u Huwelijkskroning van Pavel en Larissa Toon 1

Zondag 9 aug 10 u Goddelijke liturgie 10de zondag na Pinksteren

Zaterdag 15 augustus tot en met 30 augustus zijn er geen diensten in de kerk. Een gelegenheid om eens naar een klooster ( Moeder Gods Troosteres van de bedroefden te Pervijze of naburige parochies te gaan: Rijsel-Lille 3 Oostende 2 Doornik 2 Brugge 1 Gent 1 Aalst 1

Zaterdag 5 sept 18 u Vespers Toon 2

Zondag 6 sept 10 u Goddelijke liturgie 10de zondag na Pinksteren

+ + +Juni- juli 2015

Agenda Posted on Fri, May 29, 2015 10:01:15

Juni- juli 2015

Zaterdag 6 juni 18 u:VespersToon 8

Zondag
7 juni 10 u:Goddelijke liturgie; 1ste zon. na Pinksteren

Feest van alle Heiligen

Zaterdag
13 juni 18 u:VespersToon 1

Zondag
14 juni 10 u:Goddelijke liturgie; 2de zon. na Pinksteren

Zaterdag
20 juni 18 u:Vespers Toon 2

Zondag
21 juni 10 u:Goddelijke liturgie; 3de zon. na Pinksteren

Zaterdag
27
juni 18 u:Vespers Toon 3

Zondag
28 juni 10 u:Goddelijke liturgie; 4de zon. na Pinksteren

Zaterdag
4 juli 18 u:VespersToon 4

Zondag
5 juli 10 u:Goddelijke liturgie; 5de zon. na Pinksteren

Zaterdag
11 juli 18 u:Vespers Toon 5

Zondag
12 juli 10 u:Goddelijke liturgie; 6de zon. na Pinksteren

Zaterdag
18 juli 18 u:VespersToon 6

Zondag
19 juli 10 u:Goddelijke liturgie; 7de zon. na Pinksteren

Zaterdag
25 juli 18 u:Vespers Toon 7

Zondag
26 juli 10 u:Goddelijke liturgie; 8ste zon. na PinksterenApril 2015

Agenda Posted on Tue, March 31, 2015 07:50:36

Orthodoxe parochie H.Amandus
te Kortrijk.

Opgang naar het Paasfeest

PASCHA 2015

Zaterdag 4 april Lazaruszaterdag.

Om 18.00
u
Vespers van Palmzondag

Zondag 5 april Palmzondag

Om 09.00 u Metten en Goddelijke Liturgie van de H. Johannes

Chrysostomos.

Apostel: Fil. 4, 4-9

Evangelie: Joh. 12,
1-8

Na de liturgie: zegening, uitreiking en
processie met de palmtakken.

Dinsdag 7 april Grote dinsdag

Om 19.00
u
vespers en sacrament van de
ziekenzalving

Biechtgelegenheid.

Donderdag 9 april Grote donderdag.

Om 19.00 u Vespers en H.
Basilios liturgie: Het Laatste Avondmaal.

Vrijdag 10 april Grote vrijdag

Om 05.00
u
Dienst van de 12 Evangeliën

Om 19.00 u Vespers,
dienst van de graflegging, metten en

Processie met het Epitaphios.

Zaterdag 11 april Grote zaterdag- zondag 12 april Pasen

Om 21.30 u. Begin van de
overgang naar het Grote feest van

Pasen. Aansteking van het licht, processie rond de kerk,

Paasmetten
en Goddelijke Liturgie

Daarna Agapen: ieder brenge iets lekkers mee voor het
buffet.

Er is een tafel voorzien voor de te zegenen
paasgerechten.

Graag ook mensen voor het opruimen.

Christus is verrezen! Christos a
inviat ! le Christ est ressucité ! Christ is risen !

Christus ist auferstanden !Januari-februari 2015

Agenda Posted on Wed, January 07, 2015 08:58:15

Liturgische kalender

Orthodoxe kerk Heilige Amandus, Loodwitstraat 28 bus A 8500 Kortrijk

Priester: v.Pius Pauwelyn, Paddevijverstraat 33 8900 Ieper 057/20 10 84 pius.pauwelyn@telenet.be

Diaken: v.Philippe Mevis, Koning Albertpark 19 8500 Kortrijk 0474 411 399

mevis@belgacom.net

Vaste diensten: zaterdag 18 u vespers en zondag 10 u Goddelijke Liturgie

Januari-februari 2015

Zaterdag 3 jan. 17 u Doop van Helena (nadien geen vespers) Toon 5

Zondag 4 jan. 10 u Goddelijke Liturgie (zondag voor Theofanie)

Maandag 5 jan. 19 u Vespers, Basiliosliturgie en grote waterwijding

Feest van de heilige Theofanie

Zaterdag 10 jan. 18 u Vespers Toon 6

Zondag 11 jan. 10 u Goddelijke Liturgie; 31ste na Pinksteren

16 u snijden van Basilius brood in de kathedraal

van de H.H. Aartsengelen, Stalingradlaan, Brussel

Zaterdag 17 jan. 18 u Vespers Toon 7

Zondag 18 jan. 10 u Goddelijke liturgie 32ste na Pinksteren

Zaterdag 24 jan. 18 u Vespers Toon 8

Zondag 25 jan. 10 u Goddelijke liturgie; Zacheuszondag

Zaterdag 31 jan. 18 u Vespers Toon 1

Zondag 1 feb. 10 u Goddelijke liturgie (voorfeest h. Ontmoeting)

Maandag 2 feb. 19 u: Vespers en Goddelijke liturgie van de Ontmoeting

Zaterdag 7 feb. 18 u Vespers Toon 2

Zondag 8 feb. 09.00 u Metten en Goddelijke liturgie

Zondag van de verloren zoon,

Parochiefeest H.Amandus en 6de jaar kerkwijding.

Zaterdag 14 feb. 18u Vespers Toon 3

Zondag 15 feb. 10 u Goddelijke liturgie (het laatste oordeel)

Zaterdag 21 feb. 18 u Vespers Toon 4

Zondag 22 feb. 10 u Goddelijke liturgie (verbanning van Adam) vergevingszondag na de liturgie vergevingsvespers

Maandag 23 februari begin van de grote vasten

Maandag 23, dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 feb. 19 u: Lezing van de canon van de h.Andreas van Kreta

Vrijdag 27 feb. 19 u Liturgie van de vooraf gewijde gaven.November en December 2014

Agenda Posted on Sun, November 16, 2014 09:15:00


Liturgische kalender Orthodoxe parochie Heilige Amandus, Loodwitstraat 28 A, 8500 Kortrijk. Adres priester: Vader Pius Pauwelyn, Paddevijverstraat 33, 8900 Ieper. Tel. 057/ 20 10 84 – pius.pauwelyn@pandora.be Vaste diensten: zaterdag 18 u Vespers; zondag 10 u Goddelijke Liturgie

November-december2013

Zaterdag 2 nov. 18 u Vespers Toon 2 Zondag 3 nov. 10 u: Goddelijke liturgie 19e zondag na Pinksteren

Zaterdag 9 nov. 18 u Vespers Toon 3 Zondag 10 nov. 10 u Goddelijke liturgie 20ste zondag na Pinksteren

Zaterdag 16 nov. 18 u Vespers Toon 4 Zondag 17 nov. 10 u Goddelijke liturgie 21ste zondag na Pinksteren

Donderdag 21 november 19 u: Feest van de opdracht van de Moeder Gods in de tempel; Vespers met overgang naar de Goddelijke Liturgie

Zaterdag 23 nov. 18 u Vespers Toon 5 Zondag 24 nov. 10 u Goddelijke liturgie 22ste zondag na Pinksteren

Zaterdag 30 nov. 18 u Vespers Toon 6 Zondag 1 dec. 10 u Goddelijke Liturgie 23ste zondag na Pinksteren

Zaterdag 7 dec. 18 u Vespers Toon 7 Zondag 8 dec. 10 u Goddelijke liturgie 24ste zondag na Pinksteren

Zaterdag 14 dec. 18 u Vespers Toon 8 Zondag 15 dec. 10 u Goddelijke liturgie 25ste zondag na Pinksteren De voorouders van Jezus

Zaterdag 21 dec. 18 u Vespers Toon 1 Zondag 22 dec. 10 u Goddelijke liturgie; over de Stamboom van Jezus

Woensdag 25 dec. 9 u De geboorte van onze Heer Jezus Christus Metten en Goddelijke liturgie Na de liturgie receptie

Zaterdag 28 dec. 18 u Vespers Toon 2 Zondag 29 dec. 10 u Goddelijke liturgie; zondag na de Geboorte Gedachtenis van Jozef bruidegom, de profeet David en Jacobus broeder van de Heer.
September 2014

Agenda Posted on Tue, September 02, 2014 09:32:00

September 2014

Maandag 01
september: begin van het kerkelijk jaar

Zaterdag 06 sept. 16.30 u doop en myronzalving
van Melanie en Alexander

18 u: Vespers van het voorfeest van de geboorte
van de Moeder Gods T4

Zondag 07 sept. 09.30 u Metten en goddelijke
Liturgie van het voorfeest en feest van de geboorte van de Moeder Gods

Na
de liturgie tijdens de koffietafel tonen we de foto’s van de pelgrimstocht naar
Nazareth en Jeruzalem

Zaterdag 13 sept. 18 u Vespers van de Kruisverheffing en plaatsing van het Kruis op het
altaar T
5

Zondag 14 sept. 09.00 Metten en goddelijke Liturgie van de Kruisverheffing

Na
de liturgie tweede kruisverering.

Zaterdag 20 sept. 18 u Vespers T
6

Zondag 21 sept. 10 u Goddelijke liturgie

Zaterdag 27 sept. 18 u Vespers T
7

Zondag 28 sept. 09 u Metten en Goddelijke Liturgie met

diakenwijding
van Philippe en lectorwijding van Nebojsa door aartsbisschop Athenagoras.

Nadien
receptie in de gastvrijheid van Abraham.

+Mei-juni 2014

Agenda Posted on Tue, May 06, 2014 07:52:54

Mei-juni 2014

Zaterdag 03 mei 18 u Vespers Toon
2

Zondag 04 mei 10 u Goddelijke liturgie: de Mirre dragende
vrouwen

Zaterdag 10 mei 18 u Doop van Denis Toon 3

Zondag 11 mei 10 u Goddelijke liturgie: de Verlamde

Woensdag 14 mei 19 u Vespers samen gebeden de oecumenische
vrienden.

(nadien
receptie in de gastvrijheid van Abraham)

Zaterdag 17 mei 18 u Vespers Toon
4

Zondag 18 mei 10 u Goddelijke liturgie: de Samaritaanse

Zaterdag 24 mei 18 u Vespers Toon
5

Zondag 25 mei 10 u Goddelijke liturgie: de Blindgeborene

Woensdag 28 mei 19 u Vespers gevolgd door de Goddelijke Liturgie

Feest van
Hemelvaart

Zaterdag 01 juni 18 u Vespers Toon
6

Zaterdag 07 juni 18 u Vespers Toon
7

Zondag 08 juni 09 u Metten en Goddelijke liturgie van Pinksteren

gevolgd door de knielgebeden
nadien agapen

Zaterdag 14 juni 18 u
Vespers Toon 8

Zondag 15 juni 10 u Goddelijke liturgie: 1ste zond
na Pinksteren

Maandag 16 juni begin
van de vasten voor het feest van H.H. Petrus en Paulus

Zaterdag 21 juni 18 u Vespers Toon
1

Zondag 22 juni 10 u Goddelijke liturgie: 2de zon na
Pinksteren

Zaterdag 28 juni GEEN
DIENST

Zondag 29 juni GEEN
DIENST

+

woensdag 14 mei

Agenda Posted on Mon, May 05, 2014 07:45:15

op woensdag 14 mei om 19.00 uur is iedereen uitgenodigd voor de vespers van mid-pinksteren

(we zijn dan halverwege de paastijd nog 25 dagen verwijderd van pinksteren)

Tussen Pasen en Pinksteren liggen 50 dagen vandaar het woord Pentecostarion Pentecôte, Pinksteren

en betekend 50-dagen tijd)

De buren zijn eveneens uitgenodigd en u allen kunt ook vrienden, kennissen en/of collega’s meebrengen.

Nadien is er een receptie aangeboden (je mag gerust ook iets mee brengen voor de receptie-drank is ter plaatste)

van harte v. Pius en m. Anne-MiePaasdiensten‏

Agenda Posted on Tue, April 08, 2014 16:38:42

Beste mensen, de paasdiensten zullen weldra van start gaan;

nu woensdag 9 april om 19 uur de liturgie van de voorafgewijde Gaven: een van de meest mooie diensten in de vastentijd.

Zondag is het Palmzondag: de intocht van de Heer in Jeruzalem: het transportmiddel die Jezus binnenleidde in Jeruzalem gaat mee in de processie; Breng ook je kinderen mee!

De oude palmtakjes kan je deponeren in een kartonnen doos in de ingang van de kerk!

Voor de grote week verwijs ik naar de kalender in bijlage.

Op dinsdag 15 april om 19 uur is er de ziekenzalving voor iedereen ook voor de kinderen!

Ik spoor u allen aan om minstens één dienst bij te wonen voor de paasnacht

Wat de paasnacht zelf betreft: wil op tijd aanwezig zijn voor de aansteking van het licht.

Wie eieren meebrengt kan ze in een gezamenlijke mand deponeren.

Er staat ook een tafel klaar voor de gerechten.

Wil ook voorzichtig zijn met de kaarsen en niet te communie te gaan met een kaars in de hand

(je geeft die best af aan een buur in de kerk)

Wie voedsel meebrengt voor de agapen kan het vooraf in de zaal afgeven tot 21.30 uur

Wie brengt nog het evangelie van Johannes 1, 1-9 mee in het Georgisch, in het Arabisch, in het Italiaan, Portugees,

Amharic, Oekraiens …..

nog een gezegende vasten en tot weldra

v.Pius en m. Anne-MieRussische paaskalender 2014

Agenda Posted on Fri, February 28, 2014 09:29:40

Православная церковь Св. Амандуса, Kortrijk

Пасхальный календарь

Пасха 2014

Суббота, 12 april. Лазарева суббота.

В 18.00 Вечерня Вербного воскресенья.

Воскресенье, 13 april. Вербное воскресенье.

В 09.00 Утреня и Божественная Литургия Иоанна Златоуста. Деяния: к Филиппийцам 4, 4-9

Евангелие: от Иоанна 12, 1-8

После литургии:благословение и процессия с пальмовыми ветвями.

Вторник, 15 april Великий вторник.

В 19.00 Таинство Елеосвящения. Исповедание.

Четверг, 17 april. Чистый четверг.

В 19.00 Вечерня и Божественная литургия Василия Великого.

Пятница, 18 april Страстная пятница.

В 05.00 Служба 12 Евангелий, последование Св. Страстей

Господних

В 19.00 Вечерня, Погребение Спасителя, Утреня и вынос

Плащаницы.

Суббота, 19 april. Великая суббота – Воскресенье, 20 april Пасха.

В 21.30 Начало перехода к Великому празднику

Пасхи. Зажжение света, Крестный ход,

Пасхальная Утреня и Божественная Литургия.

Затем Трапеза: каждый приносит с собой что-то вкусное для общего стола.

Также предусмотрен стол для освящения пасхальных блюд.

Пасха 2013

Христос воскресе!Paaskalender 2014

Agenda Posted on Fri, February 28, 2014 09:26:02

Orthodoxe parochie H.Amandus te Kortrijk.

Opgang naar het Paasfeest

PASCHA 2014

Zaterdag 12 april Lazaruszaterdag.

Om 18.00 u Vespers van Palmzondag

Zondag 13 april Palmzondag

Om 09.00 u Metten en Goddelijke Liturgie van de H. Johannes

Chrysostomos.

Apostel: Fil. 4, 4-9

Evangelie: Joh. 12, 1-8

Na de liturgie: zegening, uitreiking en processie met de palmtakken.

Dinsdag 15 april Grote dinsdag

Om 19.00 u vespers en sacrament van de ziekenzalving

Biechtgelegenheid.

Donderdag 17 april Grote donderdag.

Om 19.00 u Vespers en H. Basilios liturgie: Het Laatste Avondmaal.

Vrijdag 18 april Grote vrijdag

Om 05.00 u Dienst van de 12 Evangeliën

Om 19.00 u Vespers, dienst van de graflegging, metten en

Processie met het Epitaphios.

Zaterdag 19 april Grote zaterdag- zondag 20 april Pasen

Om 21.30 u. Begin van de overgang naar het Grote feest van

Pasen. Aansteking van het licht, processie rond de kerk,

Paasmetten en Goddelijke Liturgie

Daarna Agapen: ieder brenge iets lekkers mee voor het buffet.

Er is een tafel voorzien voor de te zegenen paasgerechten.

Graag ook mensen voor het opruimen.

Christus is verrezen! Christos a inviat ! le Christ est ressucité ! Christ is risen !

Christus ist auferstanden !Kalender april 2014

Agenda Posted on Fri, February 28, 2014 09:24:12

Liturgische kalender
Orthodoxe parochie Heilige Amandus, Loodwitstraat 28 A, 8500 Kortrijk.
Adres priester: Vader Pius Pauwelyn, Paddevijverstraat 33, 8900 Ieper.
Tel. 057/ 20 10 84 – pius.pauwelyn@pandora.be
Vaste diensten: zaterdag 18 u Vespers; zondag 10 u Goddelijke Liturgie

April 2014

Woensdag 2 april 20 u: KOORREPETITIE
Vrijdag 4 april 19 u: Liturgie van de vooraf gewijde Gaven
Na de liturgie: zingen we de ACATHISTOS ter ere van de Moeder Gods
Zaterdag 5 april 18 u: Vespers Toon 8
Zondag 6 april 10 u: Liturgie van de H.Basilius de Grote
5de zondag van de vasten: gedachtenis van de H.Maria van Eygpte
Woensdag 9 april 19 u: Liturgie van de vooraf gewijde Gaven
Zaterdag 12 april 18 u: Vespers van Palmzondag
Voor de diensten van de grote week en Pasen zie aparte kalender.
Zaterdag 26 april 18 u: Vespers Toon 1
Zondag 27 april 10 u: Goddelijke liturgie 2de zondag na Pasen
ThomaszondagKalender maart 2014

Agenda Posted on Fri, February 28, 2014 09:21:26

Liturgische kalender Orthodoxe parochie Heilige Amandus, Loodwitstraat 28 A, 8500 Kortrijk. Adres priester: Vader Pius Pauwelyn, Paddevijverstraat 33, 8900 Ieper. Tel. 057/ 20 10 84 – pius.pauwelyn@pandora.be Vaste diensten: zaterdag 18 u Vespers; zondag 10 u Goddelijke Liturgie

Maart 2014

Zaterdag 01 maart 18 u Vespers (doop) Toon 3

Zondag 02 maart 10 u: Goddelijke Liturgie. Adams verbanning

Aansluitend de vergevingsvespers met intrede in de grote vasten.

Maandag 03 maart 19 u: lezing van de boetecanon van de H.Andreas van Kreta

Dinsdag 04 maart 19 u: lezing van de boetecanon van de H.Andreas van Kreta

Woensdag 5 maart 20 u: KOORREPETIE

Vrijdag 07 maart 19 u: Liturgie van de vooraf gewijde Gaven.

Zaterdag 8 maart 18 u: Vespers (doop) Toon 4

Zondag 9 maart: GEEN LITURGIE: EERSTE ZONDAG V AN DE VASTEN CELEBRATIE IN BRUSSEL H.H.AARSTENGENLEN STALINGRADLAAN VAN 9 U TOT 12 U.

Woensdag 12 maart 19 u: Liturgie van de vooraf gewijde Gaven.

Zaterdag 15 maart 18 u: Vespers Toon 5

Zondag 16 maart 10 u: Goddelijke liturgie van de H. Basilius 2de zondag van de vasten H.Gregorius Palamas

Woensdag 19 maart 19 u: Liturgie van de voorafgewijde Gaven

Zaterdag 22 maart 18 u: Vespers Toon 6

Zondag 23 maart 10 u: Goddelijke liturgie van de H.Basilius: Het Kruis

3de zondag van de vasten na de liturgie kruisverering.

Dinsdag 25 maart 19 u: Feest van de Boodschap vespers met overgang naar de

Goddelijke liturgie van de H. Johannes Chrysostomus.

Vrijdag 28 maart 19 u: Liturgie van de vooraf gewijde Gaven.

Zaterdag 29 maart 18 u: Vespers Toon 7

Zondag 30 maart 10 u: Goddelijke liturgie van de H.Basilius; 4de zondag van de vasten de H.Johannes van de Ladder.Catechese kinderen en volwassenen

Agenda Posted on Tue, January 21, 2014 11:01:17

Catechese kinderen en volwassenen

Jaar 2013-2014

Zaterdag 26 oktober 2013 van 16
u tot 17.45 u: kinderen

Zaterdag 23 november 2013 van 16
u tot 17.45u: volwassenen

Zaterdag 21 december 2013 van 16
u tot 17.45 u: kinderen

Zaterdag 25 januari 2014 van 16 u
tot 17.45 u: volwassenen

Zaterdag 22 februari 2014 van 16
u tot 17.45 u: kinderen

Zaterdag 22 maart 2014 van 16 u
tot 17.45 u: volwassenen

Zaterdag 17 mei 2014 van 16 u tot
17.45 u: kinderen

Zaterdag 28 juni 2014 van 16 u
tot 17.45 u: kinderen (eventueel een
uitstap)Januari-februari 2014

Agenda Posted on Thu, January 16, 2014 09:19:29

Januari-februari 2014

Downloaden als PDF

Website parochie: www.heiligeamandus.be


Zaterdag 4 jan 18 u: Vespers van de H.Theofanie Toon 3

Zondag 5 jan. 09 u: Metten
en Goddelijke liturgie van Theofanie

De doop in
de Jordaan.

Zaterdag 11 jan 18 u: Vespers Toon
4

Zondag 12 jan. 10 u: Goddelijke liturgie

Zaterdag 18 jan: om
18 uur oecumenische dienst in de OLV
. Toon 5

Middelares
te Ieper.

Zondag 19 jan 10 u: Goddelijke liturgie

Zaterdag 25 jan 18 u: Vespers Toon
6

Zondag 26 jan. 10 u: Goddelijke liturgie

Zaterdag 01 feb. 18
u: Vespers van de Ontmoeting Toon 7

Zondag 02 feb. 09 u: Metten
en Goddelijke liturgie van de Ontmoeting

Zaterdag 08 feb. 18
u: Vespers Toon 8

Zondag 09 feb. 09 u: Metten
en Goddelijke liturgie van de H.Amandus

Parochiefeest
met agapen.

Zaterdag 15 feb. 18 u Vespers Toon
1

Zondag 16 feb. 10 u: Goddelijke liturgie; de verloren zoon

Zaterdag 22feb. 18 u: Vespers Toon
2

Zondag 23 feb. 10 u: Goddelijke liturgie; het laatste oordeel

Zaterdag 1 maart 18
u: Vespers Toon 3

Zondag 2 maart 10 u: Goddelijke liturgieParochiefeest

Agenda Posted on Thu, January 16, 2014 08:37:45

Beste mensen,

op zondag 9 februari 2014 vieren wij de patroon van de kerk: de Heilige Amandus.

Om 9 uur beginnen de metten gevolgd door de Goddelijke Liturgie en nadien agapen.

Metropoliet Athenagoras zal er zijn.

Voor de agapen vragen we om iets mee te brengen, een schotel vis, vlees, groenten of iets wat je gemakkelijk kunt klaarmaken en een specialiteit is van uw keuken!

En na de feestelijkheden enkele helpende handen om de afwas te doen en op te ruimen:waarvoor dank.

Nodig ook je vrienden uit!

v.Pius en m. Anne-MieNovember-december2013

Agenda Posted on Sun, November 10, 2013 08:25:10

November-december2013

Downloaden als PDF


Website parochie: www.heiligeamandus.be


Zaterdag 2 nov. 18 u Vespers Toon 2 Zondag 3 nov. 10 u: Goddelijke liturgie 19e zondag na Pinksteren
Zaterdag 9 nov. 18 u Vespers Toon 3 Zondag 10 nov. 10 u Goddelijke liturgie 20ste zondag na Pinksteren
Zaterdag 16 nov. 18 u Vespers Toon 4 Zondag 17 nov. 10 u Goddelijke liturgie 21ste zondag na Pinksteren
Donderdag 21 november 19 u: Feest van de opdracht van de Moeder Gods in de tempel; Vespers met overgang naar de Goddelijke Liturgie
Zaterdag 23 nov. 18 u Vespers Toon 5 Zondag 24 nov. 10 u Goddelijke liturgie 22ste zondag na Pinksteren
Zaterdag 30 nov. 18 u Vespers Toon 6 Zondag 1 dec. 10 u Goddelijke Liturgie 23ste zondag na Pinksteren
Zaterdag 7 dec. 18 u Vespers Toon 7 Zondag 8 dec. 10 u Goddelijke liturgie 24ste zondag na Pinksteren
Zaterdag 14 dec. 18 u Vespers Toon 8 Zondag 15 dec. 10 u Goddelijke liturgie 25ste zondag na Pinksteren De voorouders van Jezus
Zaterdag 21 dec. 18 u Vespers Toon 1 Zondag 22 dec. 10 u Goddelijke liturgie; over de Stamboom van Jezus
Woensdag 25 dec. 9 u De geboorte van onze Heer Jezus Christus Metten en Goddelijke liturgie Na de liturgie receptie
Zaterdag 28 dec. 18 u Vespers Toon 2 Zondag 29 dec. 10 u Goddelijke liturgie; zondag na de Geboorte Gedachtenis van Jozef bruidegom, de profeet David en Jacobus broeder van de Heer.Catechese kinderen en volwassenen

Agenda Posted on Tue, October 22, 2013 16:43:10

Catechese kinderen en volwassenen

Jaar 2013-2014

Zaterdag 26 oktober 2013 van 16
u tot 17.45 u: kinderen

Zaterdag 23 november 2013 van 16
u tot 17.45u: volwassenen

Zaterdag 21 december 2013 van 16
u tot 17.45 u: kinderen

Zaterdag 25 januari 2014 van 16 u
tot 17.45 u: volwassenen

Zaterdag 22 februari 2014 van 16
u tot 17.45 u: kinderen

Zaterdag 22 maart 2014 van 16 u
tot 17.45 u: volwassenen

Zaterdag 17 mei 2014 van 16 u tot
17.45 u: kinderen

Zaterdag 28 juni 2014 van 16 u
tot 17.45 u: kinderen (eventueel een
uitstap)September-oktober 2013

Agenda Posted on Mon, September 16, 2013 12:20:12

September-oktober 2013

Website parochie: www.heiligeamandus.be

Downloaden als PDF