Orthodoxe parochie H.Amandus
te Kortrijk.

Opgang naar het Paasfeest

PASCHA 2015

Zaterdag 4 april Lazaruszaterdag.

Om 18.00
u
Vespers van Palmzondag

Zondag 5 april Palmzondag

Om 09.00 u Metten en Goddelijke Liturgie van de H. Johannes

Chrysostomos.

Apostel: Fil. 4, 4-9

Evangelie: Joh. 12,
1-8

Na de liturgie: zegening, uitreiking en
processie met de palmtakken.

Dinsdag 7 april Grote dinsdag

Om 19.00
u
vespers en sacrament van de
ziekenzalving

Biechtgelegenheid.

Donderdag 9 april Grote donderdag.

Om 19.00 u Vespers en H.
Basilios liturgie: Het Laatste Avondmaal.

Vrijdag 10 april Grote vrijdag

Om 05.00
u
Dienst van de 12 Evangeliën

Om 19.00 u Vespers,
dienst van de graflegging, metten en

Processie met het Epitaphios.

Zaterdag 11 april Grote zaterdag- zondag 12 april Pasen

Om 21.30 u. Begin van de
overgang naar het Grote feest van

Pasen. Aansteking van het licht, processie rond de kerk,

Paasmetten
en Goddelijke Liturgie

Daarna Agapen: ieder brenge iets lekkers mee voor het
buffet.

Er is een tafel voorzien voor de te zegenen
paasgerechten.

Graag ook mensen voor het opruimen.

Christus is verrezen! Christos a
inviat ! le Christ est ressucité ! Christ is risen !

Christus ist auferstanden !